Manažerské poradenství

 • analýza a vyhodnocení systému řízení zaměstnanců
 • analýza systému controllingu a reportingu – kontrola pracovních výkonů, spotřeby pohonných hmot a posypového materiálu, vedení, zpracování a vyhodnocování údajů knih jízd atd.
 • řízení směn pracovníků v letní a zimní údržbě a při provádění oprav a údržby silnic
 • efektivita využití vozového parku

Následným výstupem je :

 • návrh celkové optimalizace procesů (odstranění duplicit, překrývání činností a agend, zprůhlednění procesů a zjednodušení jejich řízení, optimalizace organizační a personální struktury, atd.) s ohledem na Best Practice
 • návrh personální restruktualizace včetně odůvodnění ve vztahu k efektivnímu pokrytí všech probíhajících procesů
 • návrh optimalizované organizační struktury, který bude vycházet z detailního rozboru všech vykonávaných činností a bude respektovat případné nově vykonávané činností
 • návrh na ošetření rizik zjištěných v průběhu analýzy hlavních i podpůrných procesů
 • návrh optimalizace plánovacích a kontrolních procesů
 • vyčíslení potenciálu úspor vyplývajících z navrhovaných změn
 • ostatní návrhy a doporučení vedoucí ke snížení nákladovosti a výši efektivitě vykonávaných činností
 • akční plán implementace navrhovaného řešení včetně časového harmonogramu

V případě zájmu nás kontaktujte prostřednictví tohoto formuláře :

Název organizace:

IČ:

Kontaktní osoba: *

E-mail: *

Telefon: *

Druh poradenství:

Vaše zpráva:

* povinné údaje
Odeslat dotazník