Vzdělávání

Oblast Soft skills

Vedoucí sekce soft skills je sociolog a pedagog Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské PhDr. Oldřich Solanský Ph.D., který má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání.

Vzdělávací instituce JS Communication s.r.o., je na základě rozhodnutí MŠMT oprávněná k provádění akreditovaného vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování ve vzdělávacím programu Manažer č.j. : MSMT-46410/2013-1/1098.

Oblast Hard skills

Vedoucí sekce hard skills je Ing. Jiří Labudek Ph.D. Od roku 2009 působí na Fakultě stavební na Vysoké škole báňské v Ostravě.

Vzdělávací instituce JS Communication s.r.o., je na základě rozhodnutí MŠMT oprávněná k provádění akreditovaného vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování: v oboru Počítačová gramotnost č.j. : MSMT- 1964/2014-1-91.

Vzdělávací instituce JS Communication s.r.o., je na základě rozhodnutí MŠMT oprávněná k provádění akreditovaného vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování ve vzdělávacím programu Základy obsluhy osobního počítače č.j. : MSMT-50758/12-212/1150.

JS Communication s.r.o., je akreditovanou vzdělávací institucí MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů č.j.: MSMT- 9088/2014.

Oblast jazykového vzdělávání

Vedoucí této sekce je Mgr. René Bažanowski. Výuce anglického jazyka se věnuje od absolvování Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně (1998) v oboru anglický jazyk a literatura-výtvarná tvorba. V současné době vyučuje a zkouší praktickou a odbornou angličtinu na Katedře sociální geografie Ostravské univerzity, dále vede semináře denního a dálkového studia na Vyšší odborné škole Sokrates.

Certifikace

Vzdělávací instituce JS Communication s.r.o., v současné době jedná o získání akreditace CIMA, která je v současné době velmi vyžadována ze strany klientů.

V roce 2014 plánuje naše firma certifikaci ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu jakosti. Implantace výše uvedených norem započala koncem roku 2013 s předpokládaným termínem certifikace prosinec 2014.

Pro více informací o poskytovaných službách vzdělávání se neváhejte obrátit na naší společnost JS Communication s.r.o. T: 734 659 688, vzdelavani@jscomm.cz.